Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde hazırlanmış olan ve 2014-2020 yıllarını kapsayan "Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı" nın yürütülmesinden sorumlu Program Otorisedir. Program için tahsis edilmiş olan fon, doğrudan müzakereler ve proje teklif çağrıları sonucunda seçilen projeler aracılığıyla kullandırılmaktadır.
Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programının;
-İmalat Sanayi
-Araştırma ve Geliştirme ile
-Teknoloji Transferi ve Ticarileşme
faaliyet alanlarında 06 Nisan 2017 tarihi iitibariyle Proje Teklif Çağrıları açılmış olup; söz konusu çağrı için belirlenen son başvuru tairihi 09 Haziran 2017'dir.
     
 
 
 
Konu ile ilgili yazı için lütfen tıklayınız...