Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından Güney Ege Bölgesinin kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımını sağlamaya, yerel potansiyeli harekete geçirmeye, bölgenin rekabet gücünü arttırmaya ve bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürülmekte olup; bu kapsamda Aydın'daki kamu kurum ve kuruluşların Türkiye'deki ilgili destek mekanizmalarını takip edebilmeleri ve uygun projeler ile bu destek mekanizmalarından yararlanabilmelerine zemin oluşturma ve katkı sağlama amacıyla bilgi notları hazırlanmıştır.
 
 
 
                ​ 
                Bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
 
                Destek Programlarının bilgisine ulaşmak için tıklayınız.