Bildirim ve Ekler

(EK-21) Dernek Beyannamesi Örneği
239 KB
(EK-1) Alındı Belgesi
68 KB
(EK-10) Alındı Belgesi Kayıt Defteri
77 KB
(EK11) Tasdik Şerhi Formu
84 KB
(EK-12) Tasdik Defteri
71 KB
(EK-13) Gider Makbuzu
68 KB
(EK-14) Ayni Yardım Teslim Belgesi
94 KB
(EK-15) Ayni Bağış Alındı Belgesi
72 KB
(EK-16) İşletme Hesabı Tablosu
77 KB
(EK-17) Alındı Belgesi
72 KB
(EK-18) Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri
68 KB
(EK-19) Yetki Belgesi
75 KB
(EK-2) Dernek Kuruluş Bildirimi
81 KB
(EK-20) Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi
75 KB
(EK-22) Dernek Kütük Defteri
48 KB
(EK-24) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi
66 KB
(EK-25) Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi
75 KB
(EK-26) Taşınmaz Mal Bildirimi
73 KB
(EK-3) Genel Kurul Sonuç Bildirimi
104 KB
(EK-4) Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
81 KB
(EK-6) Yabancı Tüzel Kişiliklerin Türkiye'de Faaliyette...
118 KB
(EK-8) Türkiye'de Temsilcilik Açmasında ...
160 KB
(EK-9) Türkiye Temsilciliği Ana Statüsü (5253 Sayılı Kanun)
79 KB
(EK-2860 S.K.) Makbuz Bilet Kayıt Defteri
61 KB